Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 16.00

Återvinningscentralen

På Brännbackens återvinningscentral kan du som privatperson lämna ditt grovavfall till återvinning och återanvändning. Vi arbetar för att så mycket som möjligt av ditt avfall ska tas om hand på bästa miljövänliga sätt. Det kan handla om allt från vitvaror, elektronik till gamla skåp och farligt avfall.

Tänk på att: Om du har en skåpbil eller flakbil ber vi dig anmäla ditt besök senast en arbetsdag innan ditt besök. Detta för att undvika att du misstas vara från ett företag som ska betala för besöket. Detta gäller även i de fall du använder en företagsbil eller en släpvagn märkt med företagsnamn för att transportera ditt privata avfall.
Länk till föranmälan Brännbacken

Återvinningscentralen kan ta emot mindre fordon upp till små lastbilar < 3,5 ton. Större fordon hänvisas till länets övriga återvinningscentraler. 

Klicka här för att hitta till återvinningscentralen.

OBS: Genom att demontera grovavfallet innan du lämnar det till oss så kan en större del av avfallet återvinnas.

Länk till öppetttider