Skiss på LTA anslutning

Anslutning vatten och avlopp

Anmälan och avgifter

Ska du bygga ett nytt hus, verksamhetslokal och/eller ansluta en befintlig byggnad till kommunalt vatten och avlopp? Tänk på att en ny installation eller förändring i avloppslösningen kräver en VA-anmälan till Roslagsvatten samt en anmälan för VA-installation till din kommun.

Innan arbetet påbörjas måste du ha fått ett godkänt startbesked från kommunen. Startbeskedet behövs inte bara för att ansluta de ledningar eller ändra de ledningar som berörs, utan gäller även de grävarbeten som behövs för åtgärden. Om installationen görs utan startbesked och byggnadsnämnden får kännedom om detta, är nämnden enligt lag skyldig att starta ett tillsynsärende med syfte att utdöma en sanktionsavgift/böter.

Skicka in din VA-anmälan till Roslagsvatten, e-tjänst öppnas i nytt fönster

Anmälan hos byggnadsnämnden

Till anmälan bifogar du en VA-situationsplan, där planerade ledningar och brunnar ritas in från förbindelsepunkt fram till anslutning i byggnad. Eventuellt nytillkommet våtrum eller kök ska också redovisas på separat planritning. Kommunen tar ut en avgift för startbesked. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du har frågor gällande anmälan av VA-installation.

Kostnad för att ansluta din fastighet

Du som fastighetsägare betalar en anläggningsavgift för rätten att ansluta sig till den allmänna VA-anläggningen. På så sätt bidrar du ekonomiskt till utbyggnaden av din kommuns huvudledningar för vatten och avlopp och de servisledningar som ansluter till just din fastighet. Anläggningsavgiften varierar beroende på vilka ändamål (dricksvatten, spillvatten, dagvatten) fastigheten har möjlighet att ansluta till samt till exempel ytan på fastigheten, antal lägenheter, lokalytor samt tomtstorleken.

Dela sidan via e-post