Skiss på LTA anslutning

LTA

Beställning LTA

LTA-stationen beställs av Roslagsvatten när fastighetens förbindelspunkt är utbyggd och förmedlad. Vi levererar normalt ut stationen inom en vecka. Leveransen sker i två försändelser.

I första leveransen ingår:

  • 1 st tank med lock (isolerskiva ligger i tanken)
  • 1 st extra isolerskiva
  • 1 st apparatlåda med fästskruvar
  • 1 st backventil för montage vid servisventil
  • 1 st larmenhet

I andra leveransen ingår:

1 st pump med utloppsrör, lyftlina och  anslutningskabel med stickpropp som driftsätts av Roslagsvatten. Innan pumpen driftsätts ska LTA-tanken vara korrekt installerad  av fastighetsägaren, godkänd av Roslagsvatten samt tryckspillsledning täthetsprovad.

För att beställa din LTA-station kontakta oss på 08-540 835 00 eller nyanslutning@roslagsvatten.se

Dela sidan via e-post