Skiss på LTA anslutning

Anslutning VA

Tekniska anvisningar

Här hittar du dokument och instruktioner inför anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Monteringsbeskrivning Skandinavisk kommunalteknik bifogas vid leverans av LTA-tank.

Här hittar du monteringsanvisning

Monterings- och installationsbeskrivningar Xylem

Provtryckning

Roslagsvatten ställer krav på provtryckning som görs av entreprenör/byggare. Provtryckning skall ske av auktoriserad provtryckare. Se nedan vilka krav vi ställer.

Beskrivning av provtryckningen där följande framgår:

Fastighetsbeteckning och gatuadress

Vad är provtryckt, från var till var?

Vilket material?

Tryckklass

Diameter

Längd

Startvärde och stoppvärde avseende tid och tryck/ cm2
 

Tekniska beskrivningar

I entreprenader jobbar Roslagsvatten utefter framtagna regler, dessa finns samlade i vår tekniska handbok.

Fettavskiljare

Om du startar en verksamhet som livsmedelsverksamhet så måste du installera en fettavslijare.

Dela sidan via e-post