Bild på soptunnor vid hus

Hantering av avfall

Återvinning - så funkar det

Vi återvinner och återanvänder nästan alla olika typer av avfall. Mycket kan få ett nytt liv, medans andra saker är miljöfarligt och måste tas om hand på rätt sätt. Vi har gjort det enkelt för dig att sortera ditt avfall. Det mesta kan lämnas på våra återvinningscentraler.

På återvinningscentralen kan du som privatperson lämna ditt grovavfall till återvinning och återanvändning. Vi arbetar för att så mycket som möjligt av ditt avfall ska tas om hand på bästa miljövänliga sätt. Det kan handla om allt från vitvaror, elektronik till gamla skåp och farligt avfall.

Återvinningscentralen kan ta emot mindre fordon upp till små lastbilar
upp till 3,5 ton. Större fordon hänvisas till länets övriga återvinningscentraler. 

Återvinningscentralernas öppettider och kartor

Dela sidan via e-post