Att montera en vattenmätare

Monteringen av vattenmätaren ska göras av Roslagsvattens servicetekniker. Måtten i skissen anges i mm.

Missing media item.