Att ta vatten från brandpost

Vattnet i vårt ledningsnät är i första hand ett livsmedel. Roslagsvattens uppgift är att producera och leverera dricksvatten till hushållen. Anslutna abonnenter betalar för nyttigheten och Roslagsvattens uppgift är att göra leveransen trygg och säker.

I vattenbesparingstider vill vi vara tydliga med vad som gäller för hämtning av vatten ur brandposter. Att olovligt ta vatten från en brandpost utan Roslagsvattens medgivande betraktas som stöld, och polisanmäls.

Svinn

Roslagsvatten arbetar för att minska svinn på ledningsnätet. Detta får till följd att vi arbetar för en ökad kontroll av vattenleverans, kundernas förbrukning och svinn på ledningsnätet. Ej redovisade uttag från brandposter registreras som svinn eller läckage och drabbar våra betalande kunder.

Svaj på nätet och missfärgat vatten

Tappning från en brandpost där vattenledningen är lågt dimensionerad ger tryckfall hos omkringliggande abonnenter. Ett plötsligt uttag från en brandpost kan också dramatiskt ändra vattnets tryck, vilket kan leda till att den "film" som finns på insidan av vattenledningen slits loss och flagor följer med när kunden tappar upp vatten. Flagorna kan också sätta igen filter och missfärga tvättar.

Skador

Om det står vatten i brandposten riskerar de att frysa sönder och kan då orsaka stora översvämningar. Nyttjandet av en brandpost kan också ge personskador på grund av tryckkraften från slangen vid ett felaktigt handhavande i samband med uttaget.

Orent vatten

Vid uttag från brandpost för påfyllnad av t.ex. spolbil/vattentank finns en risk för att förorenat vatten strömmar tillbaka in på vattennätet och ut till abonnenterna.

Är du i behov av att hämta större mängder vatten läs mer under Vattenkiosker.