Biltvätt

Det mest miljövänliga du kan göra är att tvätta din bil i en automattvätt eller för hand i en tvättplats på en fordonstvätt. Då renas tvättvattnet genom olje- och slamavskiljare innan det släpps till avloppsreningsverket.När det gäller biltvätt på gatan respektive i en biltvätt så är vår utgångspunkt att hemmabiltvätten framför allt skapar lokala vattenmiljöproblem. Vill du värna din närmaste badsjö och vattenmiljö så kan du inte tvätta bilen hemma på gatan. Tvättvattnet inklusive tvättkemikalier, olja och tungmetaller rinner rakt ut i din närmaste sjö vilket förstås påverkar vattenmiljön där.

 

Tips när du tvättar bilen

  • Tvätta bilen i en automattvätt eller vid en fordonstvätt.
  • Använd miljömärkta produkter. Såpa fungerar utmärkt.
  • Använd så lite avfettning som möjligt.
  • Vaxa bilen några gånger per år, då blir den inte smutsig lika snabbt.
  • Lämna använd motorolja och glykol till en miljöstation! Dessa ämnen är skadliga både för naturen och för mikroorganismerna i reningsverket.