Brännbackens återvinningscentral

På Brännbackens återvinningscentral kan du som privatperson lämna ditt grovavfall till återvinning och återanvändning. Vi arbetar för att så mycket som möjligt av ditt avfall ska tas om hand på bästa miljövänliga sätt. Det kan handla om allt från vitvaror, elektronik till gamla skåp och farligt avfall.

Återvinningscentralen kan ta emot mindre fordon upp till små lastbilar
< 3,5 ton. Större fordon hänvisas till länets övriga återvinningscentraler. 

Klicka här för att hitta till återvinningscentralen.

Genom att demontera grovavfallet innan du lämnar det till oss så kan en större del av avfallet återvinnas.

Länk till öppettider