Brännbackens återvinningscentral

Brännbackens återvinningscentral är i första hand till för att privatpersoner ska kunna lämna sitt grovavfall till återvinning och återanvändning, men även företag har möjlighet att mot en avgift lämna avfall i begränsade mängder. Vi arbetar för att så mycket som möjligt av ditt avfall ska tas om hand på bästa miljövänliga sätt. 

Vem räknas som företagare?

Företagare kan lämna visst avfall på Brännbacken mot en avgift. Du betraktas som företagare när du kommer med avfall som uppenbarligen kommer från ett företag. Utför du arbete åt en privatperson och hjälper denne att lämna avfall så betraktas du också som företag. 

Välkommen!

Typer av bilar som kan lämna avfall

Brännbackens återvinningscentral tar emot mindre fordon upp till små lastbilar < 3,5 ton. Större fordon hänvisas till länets övriga återvinningscentraler för företagare.

Farligt avfall

Från den 1 november 2020 gäller ny lagstiftning kopplat till rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister. På grund av den nya
lagstiftningen, kan vi inte längre ta emot farligt avfall från företag och verksamheter. Vi hänvisar till privata verksamheter som tar hand om farligt avfall.

 

 

Länk till öppettider