Abonnemang

Våra abonnemang i skärgården

Avgiften för hushållsavfallet i skärgården består av en grundavgift och en rörlig avgift. Grundavgiften är per år och bostad. Utöver det tillkommer den rörliga avgiften som baseras på vilken abonnemangsform du väljer.

Grundavgiften är 1530 kronor per år.

Abonnemang och priser

Abonnemang

Antal hämtningar

Kr/år

Veckor för hämtning

Helår (not1)

26

2 683
2 479 (not2)

16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Helår (not 1)

13

1 856 (not2)

16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44

Säsong
April-november

17

1 958
1 856 (not2)

16, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 46

Säsong
Juni-september

7

1 102
1000 (not2)

22, 26, 28, 30, 32, 34, 36

Sommartillägg
utöver ordinarie abonnemang

4

490

27, 29, 31, 33

Gemensam behållare och uppsamlingsplats
Lämpligt är 10-15 hushåll per storbehållare

 

1 703
1 601 (not2)
kostnad per hushåll

Hämtning efter behov. Roslagsvatten och entreprenör ansvarar för tillräcklig frekvens

Not 1. Se veckor för säckhämtning. Resterande del av året sker hämtning från storbehållare. Ingmarsö och Brottö har säckhämtning året om. Mjölkön samt delar av Husarö har storbehållare året om.
Not 2. För abonnemanget krävs godkänd kompostanläggning. Ansökan görs hos Österåkers kommun. 

Grundavgiften är 1 462 kronor per år. 

Abonnemang och priser

Abonnemang

Antal hämtningar

Kr/år

Veckor för hämtning

Helår (not1)

30

3 760

16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Helår permanent kompostering (not 1,2)

13

1 631

16, 20, 24, 28 32, 36, 40, 44

Fritid

17

3 410

16, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 46

Fritid kompostering (not 2)

8

1 605

22, 26, 28, 30, 34, 38, 42, 46

Gemensam behållare och uppsamlingsplats (not 2)
Lämpligt är 10-15 hushåll per storbehållare.

 

1 654

Hämtning efter behov. Roslagsvatten och entreprenör ansvarar för tillräcklig frekvens

 Not 1. Se veckor för säckhämtning. Resterande del av året sker hämtning från storbehållare. Ramsö och Stegesund har säckhämtning året om.
Not 2. För abonnemanget krävs godkänd kompostanläggning. Ansökan görs hos Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.