Använd miljömärkta produkter

Miljömärkningar hjälper oss som inte är kemister och kan förstå innehållsförteckningarna att välja miljövänligare produkter. Ibland har tillverkarna egna påhittade märkningar som inte betyder någonting alls. Bra Miljöval och Svanen är oberoende och ställer hårda krav på innehållet. Genom att använda miljömärkta produkter bidrar du till en mer hållbar konsumtion. Dessutom kan du minska ditt bidrag av miljöfarliga ämnen i avloppsvattnet