Avfallsabonnemang i skärgården

Våra abonnemang i skärgården

Avgiften för hushållsavfallet i skärgården består av en grundavgift och en rörlig avgift. Grundavgiften är per år och bostad. Utöver det tillkommer den rörliga avgiften som baseras på vilken abonnemangsform du väljer.