Bild på soptunnor vid hus

Skärgården

Avfallsabonnemang i skärgården

Som fastighetsägare behöver du ha ett avfallsabonnemang, så att ditt avfall hämtas regelbundet. Ett abonnemang består av en grundavgift och en rörlig avgift. Grundavgiften är per år och bostadshus. Utöver det tillkommer den rörliga avgiften som baseras på vilken abonnemangsform du väljer.

Permanentboende

Du som är permanentboende i skärgården (gäller öar utan väg- eller färjeförbindelse) kan välja att ha hämtning 13 eller 26 gånger per år. Vill du ha hämtning 13 gånger per år måste du kompostera ditt matavfall i en godkänd kompostanläggning. Ansökan görs hos Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsenhet.

Fritidsboende

För dig som fritidsboende i skärgården som bara nyttjar fastigheten under sommarhalvåret kan ha ett säsongsabonnemang. Säsongsabonnemanget börjar under vecka 16 eller 17 och pågår till och med vecka 40 eller 41. Under denna period får ni hämtat avfallet 1 gång var annan vecka. 

Har du säckhämtning får varje säck, av arbetsmiljöskäl, väga max 15 kg. Har du mycket avfall så kan du skaffa dig ytterligare säckställ och abonnemang.

Tilläggstjänster

Utöver basutbudet finns det ett antal olika tilläggstjänster som du kan beställa. Exempel på tilläggstjänster:

  • Budning av kyl och vitvaror från fastland och öar med broförbindelse
  • Budning av grovavfall från fastland och öar med broförbindelse

Läs mer om avfallstjänster, priser och bestämmelser för din kommun