Avfallshämtning kan endast ske i områden med snöröjda och halkbekämpade vägar

Vid vinterväglag har sopbilarna problem att ta sig fram i vissa områden i kommunen. För att hämtning av avfall ska kunna ske på ett säkert sätt måste vägarna vara plogade och sandade.

Vi beklagar att soporna inte kan hämtas i områden med vägar som inte är snöröjda och halkbekämpade och ber dig i dessa fall kontakta din väghållare för att åtgärda problemet.

Information till ansvarig för väg (väghållare)
Tack för att du som är ansvarig för vägen (väghållare) ser till att snöröja och halkbekämpa vägarna som sopbilen ska ta sig fram på. Tänk på att halkbekämpa ut till kanterna av vägen eftersom sopbilen är bredare än privata fordon.

Tack för hjälpen och visad förståelse!