Österåker

Avloppsstopp Vitfåravägen och Svartfåravägen

Rapporterat: Tue, 2022-01-18 20:01
Plats: Vitfåravägen och Svartfåravägen
Status: Arbete pågår

20:00

Vi har ett avloppsstopp på Svartfåravägen som även påverkar Vitfåravägen.

Stoppet väntas vara löst under kvällen.