Bibehåll fukten i jorden med marktäckare

Ett bra sätt att bibehålla fukten i jorden och därigenom inte behöva vattna sina rabatter så ofta  är att använda marktäckande växter. En stor bonus är att det på samma gång minskar ogräsets framfart. 

 

 

Ett alternativ till marktäckande växter med samma effekt, är att täcka jorden med täckbark, flis, bark, halm eller gräsklipp. Att marktäcka med just organiska material har visat sig ha mycket positiv effekt på just vattenförsörjningen. Bara genom att täcka jorden med till exempel 4 cm halm minskar avdunstningen med hela 35% jämfört med om man har bar jord. Dessutom får finrötterna en större chans att överleva, då jordtemperaturen blir jämnare i de översta jordlagren.
Enda nackdelen är att sniglarna också gillar fukt, men man kan lämna en ring av öppen, torr och lucker jord runt själva växten, så minskas skadorna något.

Marktäckare för soligt läge: Backtimjan, Blodtopp, Japansk malört, Krypmalört, Kärleksört, Lammöron, Nepeta och Silverarv.

Marktäckare för lätt skuggigt läge: Daggkåpa, Nävor, Hakonegräs, Murreva, Ormrot, Revsuga, Waldsteinia.

Marktäckare för skuggigt läge: Funkia, Hasselört, Kaukasisk förgätmigej, Myskmadra, Skuggröna, Sockblomma och Spetsmössa.

 

Källa: Chalker-Scott, L., Impact of Mulches on Landscape Plants and the Environment – A Review. Journal of environmental horticulture., 25(4): p. 239-249, 2007.