Dammsug trasan i stället för att skölja

Dammsug dammtrasan istället för att skölja av den – Dammet innehåller miljögifter som avdunstat från materialet i dina golv och väggar, möbler, textilier och elektroniska produkter. Sköljer du dammtrasan hamnar dessa gifter i avloppsvattnet och leds ut till vattendrag via reningsverken. Dammsug trasan istället så hamnar miljögifterna i dammsugarpåsen som slängs i soporna.