För dig som fått avläsningskort

För dig som har kommunalt vatten har vi nu skickat ut avläsningskort för din vattenmätare. Detta gör vi varje år för att se att vi fakturerar dig för rätt mängd vatten.

Det lättaste sättet att lämna din avläsning på är via vår hemsida roslagsvatten.se och ”mina sidor”. Om du inte har möjlighet att lämna avläsningen på ”mina sidor” så kan du fylla i talongen på avläsningskortet och skicka tillbaka till oss.

När du läser av din vattenmätare så är det dom 5 svarta siffrorna i räkneverket på mätaren som vi vill få in uppgifter om. Om din mätare visar decimaler så bortser du från dessa.

Det är också bra att kontrollera så att mätarnumret på talongen stämmer överens med det i mätaren när du gör avläsningen. Ditt mätarnummer hittar du på insidan av vattenmätarens lock.

Här hittar du en instruktion på hur du läser av din vattenmätare