Österåker

Eventuell störning i vattentillförseln

Rapporterat: Mon, 2022-01-10 09:01
Plats: Österåker
Status: Arbete pågår

På grund av ett kapacitetstest kommer vattentrycket eventuellt att påverkas i fastigheter på Sågvägen i Österåker onsdagen den 12 januari mellan kl. 10.00 - 12.00. Arbete görs för att få tillbaka trycket så fort som möjligt. Tappa gärna upp vatten i förväg och se sedan till att alla vattenkranar är stängda medan arbetet pågår.

 

Efter arbetet

Efter ett arbete kan det uppstå missfärgat vatten i ledningarna. För att få bort det kan du spola kallvatten i flera kranar tills missfärgningen försvinner. Missfärgat vatten beror ofta på att rost lossnar och följer med från ledningsnätet, detta är helt ofarligt. Är vattnet "vitt" beror det på att det har kommit in små mikrobubblor av luft i vattnet.