Felanmälan vatten och avlopp

Ibland uppstår vattenläckor eller andra störningar i vår verksamhet som påverkar dig som kund. Om vi behöver stänga av vattnet lägger vi ut information om detta på vår webbplats och skickar sms till boende i det berörda området.

Att göra en felanmälan

Behöver du göra en felanmälan på vatten eller avlopp kontaktar du vår kundservice på telefonnummer: 08-540 835 00.

Gäller det en akut felanmälan efter våra öppettider kommer ditt samtal att vidarekopplas till Räddningstjänsten. Det är då viktigt att du uppger vilken kommun du ringer från. Telefonnummer: 08-540 835 00.
Gäller det akuta ärenden i Täby ringer du: 08-768 03 12

När vattnet kommer tillbaka

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt efter en läcka eller annat ledningsarbete kan det vara missfärgat eller grumligt. Det här är inte farligt för hälsan, men du bör undvika att tvätta kläder. Det kan också finnas mycket luft i ledningarna, vilket kan göra att vattnet upplevs som bubbligt. Om du låter kallvattnet rinna i kranen en stund försvinner detta.

Då stänger vi av vattnet

Vid planerade arbeten
När vi arbetar med vårt ledningsnät behöver vi ibland stänga av vattnet. När vi har planerat in en avstängning informerar vi de som berörs i förväg, oftast via sms och alltid via vår webbplats. Ibland lämnar vi information i brevlådan.
Det händer att vi behöver stänga av vattnet under en längre tid. Vid dessa tillfällen ser vi till att vatten finns att hämta på annan plats, i en brandpost eller via en tank. Då meddelar vi på vilken plats du kan hämta vatten.

Vid akuta vattenläckor
När en akut vattenläcka uppstår behöver vi ofta stänga av vattnet direkt. Ibland hinner vi inte informera de som berörs i förväg. Så snart vi kan lägger vi ut den information vi har om vattenläckan här på webbplatsen under driftinformation. Ofta skickar vi även ett sms till de berörda. Vid en akut avstängning är det svårt att säga exakt när vattnet kommer tillbaka men vi försöker uppdatera driftinformationen så fort vår personal på plats vet mer.