Ekerö

Förseningar i slamtömning på Ekerö

Rapporterat: Mon, 2022-07-04 09:07
Plats: Ekerö
Status: Arbete pågår

Vår entreprenör har driftproblem som innebär förseningar i slamtömning på Ekerö. Vår entreprenör kör enligt sin körlista och jobbat på att komma ikapp så fort som möjligt.