Första delrapporten om "slamfritt" reningsverk klar

En första delrapport från projektet om ”slamfria” avloppsreningsverk med titeln ”Framtidens slamhantering vid Roslagsvattens reningsverk i Margretelund: Beskrivning av nuläget för slambehandling” är nu klar. 

I den här första delrapporten för samfinansprojektet mellan Roslagsvatten, C-Green och IVL beskrivs nuläge i slambehandlingen med fokus på termiska processer som HTC och planering av genomförande och utvärdering av HTC-pilotförsöken vid Margretelund reningsverk och FoU-anläggningen vid Hammarby Sjöstadsverk. Rapporten visar att det finns goda förutsättningar för den föreslagna slamhanteringen att kunna bli en viktig del av en mer hållbar slamhantering i Sverige.


Läs hela rapporten här.