Frågor och svar

De nya avgifterna för avfall och återvinning hittar du här.

Fakturan skickas ut kvartalsvis. 
Månadsskiftet februari - mars
Månadsskiftet maj - juni
Månadsskiftet augusti - september
Månadsskiftet november – december

Vid ett ägarbyte ska du göra ett ägarbyte av ditt abonnemang. Genom att använda vår e-tjänst får vi tillgång till namn och personuppgifter på den nya fastighetsägaren. Om du har en vattenmätare ska den läsas av på flyttdagen och meddelas Roslagsvatten via e-tjänsten. Den nya ägaren behöver inte lämna några ytterligare uppgifter men det är bra att kontrollera första fakturan så att avläsning och personuppgifter stämmer.

Här hittar du instruktion om hur du ska göra.

Här hittar du e-tjänsten.

Vi får många frågor kring vattenförbrukningen och hur det kommer sig att den har gått upp.

Det beror på att vi fått in en ny avläsning av din vattenmätare som har förändrat din årsförbrukning. Eftersom vi fakturerar dig för en uppskattad förbrukning enligt din tidigare avläsning görs det därför en efterdebitering om förbrukningen ökat.

Det kan även vara så att det går åt mer vatten när man jobbar hemifrån i större utsträckning.

Om det ser orimligt högt ut, kan det vara idé att stänga alla kranar i fastigheten och se över toaletten om det rinner. Titta sedan på vattenmätaren så att den står stilla. Om det lilla hjulet snurrar även om alla kranar är stängda, kan det tyda på att du har en kran eller något annat som står och rinner.

En droppande kran kan slösa 100 liter vatten per dygn.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Nedan diagram visar hur en normalfördelning av vattenförbrukning kan se ut i ett hushåll. Men detta förutsätter att viss förbrukning också sker på annan plats.

Diagram på ungefärlig dygnsförbrukning av vatten i per person och dygn

Om du inte vill få din faktura från oss till Kivra så kan du ändra det i inställningarna i Kivra. 

Efter det kommer dina fakturor på post istället. Ångrar du dig sedan är det bara att ändra inställningen.

Vi baserar vattenförbrukningen på föregående avläsning. Läs gärna av vattenmätaren med jämna intervaller så får en mer rättvisande faktura. Läs mer om hur du läser av vattenmätaren här:

Bild
Vattemätare. Fotografi

Klicka här så hittar du information om hur du får tag på nya matavfallspåsar.