Kylan försvårar sophämtning

Det kalla vädret fortsätter att orsakar svårigheter i sophämtningen.

 

Har du inte fått soptunnan tömd enligt ordinarie schema ber vi dig låta soptunnan stå kvar för tömning.

Information till väghållare

Vi uppmanar dig som väghållare att se till att snöröja och halkbekämpa vägarna till och framför soptunnan så att sopbilen kan ta sig fram. Tänk på att halkbekämpa ut till kanterna av vägen eftersom sopbilen är bredare än privata fordon.

Tack för hjälpen och visad förståelse!