Ledningsgrupp

Roslagsvattens ledningsgrup
Bild
Bild på Christian Wiklund
  Christan Wiklund
Verkställande direktör
Bild
Bild på Anders Henriksson
  Anders Henriksson
Strategi och utveckling
Bild
Bild på Mattias Skarelius
  Mattias Skarelius
Bolagsjurist
Bild
Bild på Maria Apple
  Maria Appel
Ekonomi- och HRchef
Bild
Bild på Frida Österdahl
  Frida Österdahl
Chef Miljö och kvalitet
Bild
Bild på Bo Koller
  Bo Koller
Chef VA-försörjning
Bild
Bild på Crister Bäckström
  Crister Bäckström
Chef VA-utveckling
Bild
Bild på Peter Nyström
  Peter Nyström
Chef Avfall och återvinning