Ledningsgrupp

Roslagsvattens ledningsgrupp
Bild
Bild på Christian Wiklund
 Christan Wiklund
Verkställande direktör
Bild
Bild på Anders Henriksson
 Anders Henriksson
Strategi och utveckling
Bild
Bild på Mattias Skarelius
 Mattias Skarelius
Bolagsjurist
Bild
Bild på Maria Apple
 Maria Appel
Ekonomi- och HRchef
Bild
Bild på Frida Österdahl
 Frida Österdahl
Chef Miljö och kvalitet
Bild
Bild på Bo Koller
 Bo Koller
Chef VA-försörjning
Bild
Bild på Peter Nyström
 Peter Nyström
Chef Avfall och återvinning
Bild
HR-chef Christina Toftgård
 Christina Toftgård
HR-chef
Foto på Håkan Filipsson
 Håkan Filipsson
Kommunikationschef