Nu börjar Uppströmsveckan

Roslagsvatten lanserar vecka 46 som Uppströmsveckan. Det kommer att bli en årlig återkommande vecka där vi fokuserar extra mycket på det viktiga uppströmsarbetet. Ett uppströmsarbete som innebär att vi arbetar för att stoppa miljögifter och skräp redan vid källan så att det aldrig hamnar i vårt vatten, inte ens i avloppsvattnet.

Det är bäst om miljögifter och skräp från hushåll och industrier inte kommer ut i avloppssystemet över huvud taget. Det är både billigare, miljövänligare och enklare än att rena vattnet.

Roslagsvatten arbetar med uppströmsarbete på flera sätt:

  • Vi kontaktar verksamheter och berättar hur de kan undvika att kemikalier hamnar i avloppet.  
  • Vi försöker påverka människor att ändra sina konsumtionsvanor.
  • Vi arbetar med att få människor att ändra sina beteenden med vad de spolar i toaletten och vad de häller i vasken.

För oss på Roslagsvatten är uppströmsarbete viktigt för att minska gifterna i vår miljö och mängden skräp i avloppssystemet. Skräp som spolas ned kostar både pengar, tid och energi att samla upp och hantera. Skräpet kan även fastna i rör och pumpar och orsaka stopp i pumpstationer som leder till utsläpp av orenat vatten direkt i naturen.

Vad var och en gör spelar stor roll. Kan vi minska mängden avfall, som slängs i avloppen så minskar massan av blött avfall som måste hanteras. Enbart i Stockholm rör det sig om cirka 30 ton varje vecka och över landet 7 000 ton per år. Dessutom tillkommer alla miljöfarliga ämnen som finns i en del rengörings- och skönhetsprodukter, läkemedel och ämnen från textilier som tvättas. Reningsverken kan rena mycket men inte allt, och det som reningsverken inte klarar av att ta bort kommer ut i kretsloppet och stannar där under lång tid.

Med hjälp av ett strukturerat uppströmsarbete bidrar vi till rena hav och sjöar och det skyddar dricksvattentäkterna.

Och reningsverkens slam blir renare. Ett slam av bra kvalitet och som är Revaq-certifierat är utmärkt som gödsel för åkrar.

Varje dag under Uppströmsveckan kommer vi publicera olika budskap på Facebook och Instagram med tips på hur du kan minska exempelvis på kemikalierna och hur vi kan få ett renare avloppsvatten.

Följ oss i våra sociala kanaler!