Nu startar geotekniska undersökningar

Vaxholms stads avloppsledningsnät ska anslutas till Margretelunds avloppsreningsverk i Österåkers kommun, och reningsverket i Blynäs ska läggas ner. I samband med det ska Roslagsvatten på uppdrag av Vaxholmsvatten, anlägga ett nytt VA-system, som bland annat innefattar nya sjöledningar för avlopp och pumpstationer. Projektet kommer att utföras i flera etapper fram till 2026.
Nu har Tyréns startat arbetet med att utföra inmätningar och utsättningar följt av geotekniska undersökningar. Under 2022 pågår detaljprojektering.

Enkelt uttryckt utför vi geotekniska undersökningar (borrningar) för att skapa oss en bild över hur jordlagerförhållandena ser ut samt på vissa ställen kartlägga djup till berg. Består jorden av kohesionsjord (lera) eller av friktionsjord (sand, sten, grus, morän)? Är det ytligt eller djupt till berg? Resultatet av våra undersökningar blir underlag fortsatt projektering av ledningsdragning och pumpstationer. Syftet är att hitta så ”bra lägen” som möjligt, ur ett geotekniskt perspektiv, för de planerade anläggningarna.
Under de geotekniska undersökningarna kommer borrningar att ske på platser i anslutning till och på Blynäs, Kullön, Engarn och Killingeviken.

För dig som är närboende kan arbetet medföra vissa störningar, vi är tacksamma för din förståelse kring detta.

  • Områden där geotekniska undersökningar kommer att utföras.
Bild
Bild på karta över Kullön och Resarö
Dela sidan via e-post