Ombyggnadsarbete i Margretelunds reningsverk

Vi har påbörjat ett arbete med att bygga om befintliga rötkammare i Margretelunds reningsverk. Arbetet beräknas pågå fram till april månad.

Arbetet handlar om kapacitetshöjande åtgärder i dagens reningsverk och har inget med det kommande nybyggda reningsverket att göra.

Stundtals kan det finnas risk för störningar i och med en något ökad trafik till och från verket och eventuellt ljud/buller under byggarbetet. Det ska emellertid inte finnas någon ökad risk för lukt under arbetet.