Rätt växt till rätt plats!

 

Visst har vi alla gjort det där misstaget att vi köpt en flerårig växt för att den såg så himla läcker ut i butiken, men utan att kolla på vad den behöver för att frodas och må bra. Ett år senare undrar man varför den inte överlevde eller varför den ser så klen ut... Mest troligt är att växten då blivit planterad på fel plats.

För att lyckas skapa en hållbar trädgård ur ett långsiktigt perspektiv, behöver du köpa växter som är anpassade för de ljus-, fukt- och markförhållande som just din trädgård har. Annars kommer du aldrig få en välmående trädgård. Dessutom blir det bara mer skötsel och kräver mer energiförbrukning om du hela tiden kämpar mot naturen och försöker ändra på förutsättningarna som trädgården har. Så har du t ex en extremt solig plats, plantera då inte växter som vill stå fuktigt precis där, för då måste du vattna hela tiden.

Mitt bästa råd är att innan du köper växter till din trädgård, ta reda på din trädgårds ståndort, d.v.s vilken jord du har (lerig, sandig, mullrik, sur, neutral osv), hur mycket sol trädgården har (soligt, halvskuggigt, skuggigt) och hur fuktigt det är i jorden (torrt, friskt, fuktigt, blött). Observera att det kan vara olika förhållande vid olika tidpunkter och på olika platser på tomten. När du vet vad du har för förutsättningar, väljer du växter som trivs i just i din trädgård. Inget annat. Lycka till!