Bild på våg

Våra certifieringar

REVAQ

Revaq är ett certifieringssystem med syfte att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit.

Bild
REVAQ logo

Revaq-certifiering ska säkra: 

  • fortlöpande ytterligare förbättring av kvaliteten på det avloppsvatten som kommer till reningsverken och därmed på växtnäringen från slammet 
  • att alla aktörer erbjuds en öppen och transparent information om hur slammet producerats och om dess sammansättning 
  • att växtnäring från avloppsfraktioner produceras på ett ansvarsfullt sätt och att kvaliteten uppfyller fastställda krav.

REVAQ certifikat för Ekebyhovs reningsverk på Ekerö: 

REVAQ certifikat för Knivsta reningsverk: 

REVAQ certifikat för Margretelunds reningsverk:  

Dela sidan via e-post