Ska du bygga komplementbyggnad (attefallshus)?

Sedan 1 augusti 2020 är det tillåtet att bygga en 30 m2 stor komplementbyggnad, ett så kallat attefallshus. Huset kan användas som en permanentbostad utan att bygglov behöver sökas, men det krävs att en anmälan görs innan inkoppling och byggstart.

 
Bild
Skiss på hur Attefallshus ska anslutas
 

   Skicka in en VA-anmälan till Roslagsvatten i god tid före byggstart.

   En faktura för tillkommande lägenhetsavgift skickas ut och ska vara betald innan inkoppling.

   Ritning över ledningsdragningen ska skickas in till Roslagsvatten.

   Inkoppling ska ske efter befintlig vattenmätare. Anmäl att bygget är klart till info@roslagsvatten.se