Småhus

(villa, radhus och del i parhus)

Roslagsvatten är glada över att få sköta avfallshämtningen i din kommun! Ditt hushållsavfall hämtas av ett företag som är upphandlat av oss. Om du har synpunkter på din sophämtning är du alltid välkommen att höra av dig till vår kundservice.

Basutbud - restavfall och matavfall

För dig som bor i villa eller radhus ingår följande i den obligatoriska soptaxan:

  • Från och med 1/4 2018 har vi abonnemangshämtning.
  • Tillgång till Brännbackens Återvinningscentral för grovavfall, farligt avfall med mera.
  • Tillgång till Samlare för småelektronik.

Du kan också beställa extra tjänster, som exempelvis ett abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall, eller hämtning av grovavfall och extra tömning av soptunnan mot en engångskostnad. Du är välkommen att kontakta vår kundservice för att beställa en tjänst.

Här hittar du samtliga tjänster och prisuppgifter

Uppställning av soptunnan för sidolastande sopbil

Tunnan ska ställas så att locket öppnas från vägen för att sopbilen ska kunna tömma det. 

Uppställning av soptunnan för baklastande sopbil

Ställ soptunnan vid tömningsplatsen med draghandtaget utåt vägen. Då kan personalen lätt rulla soptunnan till bilen.
Om du har en gammal pil (klistermärke) som pekar åt fel håll mot vad bilden nedan visar, ber vi dig ta bort pilen.

Ställ gärna soptunnan på en plan, hård yta.

Bild
Illustration av hur avfallskärl för baklastare ska placeras

Basutbud - Restavfall och matavfall

För dig som har villa eller radhus på fastlandet, eller på öar med bro-eller färjeförbindelse, ingår följande i den obligatoriska soptaxan:

  • Hämtning, transport och behandling av restavfall och matavfall
  • Tillgång till Eriksö Återvinningscentral för grovavfall, farligt avfall med mera.

Du kan också beställa extra tjänster vid enstaka tillfällen, som exempelvis hämtning av vitvaror, extra tömning av soptunnan och tvätt av soptunnan. För dessa tjänster betalar du en engångskostnad. Du är välkommen att kontakta vår kundservice för att beställa en tjänst.

Här hittar du prisuppgifter för samtliga tjänster

Välj mellan olika abonnemang

Är du permanentboende och sorterar ut ditt matavfall, kan du välja mellan att få ditt avfall hämtat 13 eller 30 gånger per år. Är du fritidsboende och sorterar ut matavfallet kan du välja ett abonnemang med hämtning 8 eller 17 gånger per år.

Du kan också välja olika storlekar på den gröna soptunnan. Från 140 liter till 370 liter. På matavfallstunnan finns bara en storlek, 140 liter. Genom att källsortera ordentligt och slänga mindre i den gröna tunnan, kan du minska din avfallskostnad ganska rejält.

Om du har hämtning 30 gånger per år och tömning udda veckor, så har du sommarhämt­ning vecka 25-33.

Om du har tömning jämna veckor så sker sommarhämtningen vecka 26-34.

Det innebär att avfallet hämtas varje vecka under den perioden.

Placering av tunnan

Ställ tunnan vid tömningsplatsen med draghandtaget utåt. Då kan personalen lätt rulla den till bilen. Ställ den gärna på en plan, hård yta.