Sophämtning i jul

Glöm inte att dina sopkärl töms även på julafton, så ställ ut ditt kärl. Skulle det blir förseningar, låt det stå kvar!