Träkvista vattentorn renoveras

Den 25 oktober påbörjas renoveringen av Träkvista vattentorn. Tornet, som byggdes 1964, är idag i behov av renovering för att säkerställa vattentornets funktion i framtiden.

Renoveringen är främst inriktad mot omfattande betongreparationer av vattentornets pelare och takkonstruktion men innefattar även ett nytt åskledarsystem, värmepumpsanläggning samt målning av pelare, sarger och övriga betongytor på vattentornets utsida. För att samtliga moment i renoveringen ska kunna genomföras krävs det att en heltäckande byggnadsställning monteras.

Arbetet kommer att pågå vardagar mellan klockan 06.30 och 19.00. Men är arbetet av karaktären att ljud kan störa boende eller verksamhet i närheten ska inte arbetet påbörjas före klockan 07.30 och inte pågå längre än till 17.00.


Hela renoveringen beräknas vara under våren/sommaren 2023.