Vintern kan innebära svårare trafikförhållanden

Nu är vintern här vilket ofta kan innebära svårare väderförhållanden för trafiken. Vägarna i vår del av Roslagen är ofta smala och har många kurvor vilket är en utmaning både för väghållare och sopåkare. Vår entreprenör är utrustade för att kunna ta sig fram på vinterväglag, men för att vi ska kunna ta oss fram till våra kunder är ert arbete på vägarna fortfarande grundläggande.

Våra fordon är tunga och breda. På vintern kräver de en plogad och halkbekämpad vägbredd på 3,5 meter. Då kan chauffören köra det tunga fordonet utan risk att skada sig själv, någon annan eller någons egendom. Dessutom måste det finnas möjlighet att vända. Vändplatser ska hållas fria från snöhögar och parkerade fordon, annars finns det en risk att vi inte kan hämta avfallet. Glöm heller inte att sätta ut snökäppar längs vägkanterna.