Vinteruppställningplats för avfallskärl i Grundvik

Vintern närmar sig och vi vill påminna dig som har året-runt-abonnemang att från och med vecka 45 ska du slänga ditt rest-och matavfall i de gemensamma kärlen. Nytt för i år att det kommer finnas två uppställningsplatser med kärl som töms varannan vecka.
En vid korsningen Grundviksvägen/Johannesdalsvägen och den andra vid Grundviksbrygga. 

Om väglaget tillåter kommer avfallshämtningen återupptas på den ordinarie platsen från och med vecka 15.

Om vintern börjar tidigare eller håller i sig längre kan perioden komma att förändras. De fastigheter som berörs av detta kommer i så fall informeras på vår hemsida.
 

Varför uppställningsplats under vintertid?

Sopbilen kan ha svårt att köra fram till din fastighet under vintern. Förutom halt väglag kan det vara regn eller snösmältning som ställer till det då vägen kan vara för mjuk och därmed riskera att ge vika för sopbilen.

För att säkerställa hämtning och undvika risken för skador på fordon, väg eller privat egendom behöver du tillsammans med dina grannar därför ha en gemensam sophantering under denna period.

Om du har ett sommarabonnemang som sträcker sig mellan april-oktober så berörs du inte av detta. Du kommer få ditt avfall hämtat vid ordinarie hämtplats under hela perioden.