Visselblåsarkanal

Enligt visselblåsarlagen som utgår från EU:s nya visselblåsardirektiv ska arbetsgivare med minst 50 anställda inrätta en särskild rapporteringskanal för visselblåsningar. Rapporteringskanalen ska göra det möjligt att anonymt slå larm om allvarliga missförhållanden i verksamheten. Den som rapporterar skyddas i lag mot repressalier eller negativa konsekvenser.

En bred krets av personer ska kunna använda visselblåsarsystemet som omfattar:
•    Medarbetare
•    Den som söker arbete
•    Den som söker eller utför praktik eller volontärarbete
•    Inhyrda arbetstagare
•    Egenföretagare som söker eller utför uppdrag
•    Personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan

Skyddet gäller även efter att personen har lämnat verksamheten.

Så här gör du en anmälan

Skicka in rapport via rapporteringskanalen &frankly

Visselblåsningen gör du genom att klicka på knappen ”Skicka en rapport” och fylla formuläret. Tänk på att beskriva ärendet så noggrant som möjligt. Om du önskar vara anonym behöver du vara noggrann med hur du formulerar dig så att det inte blir uppenbart vem som anmält. 

Om du vill få notifikationer när ditt ärende uppdateras ska du lägga till mailadress eller telefonnummer på anvisat ställe. Ärendehanteraren som läser din rapport kommer inte kunna se dessa uppgifter.

När allt är ifyll färdigställer du ärendet genom att klicka på ”Skicka rapport”.

Ett ärende-ID och lösenord genereras när ärendet än inskickat. Spara ärende-ID och lösenord på ett säkert ställe som endast du har tillgång till. Av säkerhetsskäl kan dessa inte återställas om du glömmer eller förlorar något av dem.

Anmälaren skickar in sin rapport och får inom sju dagar få en bekräftelse på att ärendet är mottaget. Om informationen i anmälan är otillräcklig kan handläggaren begära in en komplettering från uppgiftslämnaren. Inom tre månader ska anmälaren få återkoppling om uppföljning av rapporten och de eventuella åtgärder man har- eller kommer att vidta. 

Du även lämna en muntlig rapport via telefon på 08-580 209 76.

Visselblåsningen tas emot av HR-chef och handläggs av en utsedd förtroendegrupp inom Roslagsvatten eller av ett externt oberoende ombud vid händelse av risk för jäv.
 

Dela sidan via e-post