Diken och dagvattenbrunnar kan svämma över på våren.

Nu när våren kommer och tjälen inte lämnat marken kan det hända att gatubrunnar och diken svämmar över, det är oftast inte en vattenläcka utan diken och brunnar som frusit och vattnet hinner inte rinna undan.

Det är väghållaren/vägföreningens ansvar att se till att dessa är fungerande och rensade.