Bild på brygga med rep

Dricksvatten

Dricksvattnets ursprung

Vårt vatten kommer från Mälaren och bearbetas till ett av Sveriges bästa dricksvatten.

Flygbild på vattenverk

Större delen av vårt dricksvatten renas på Görvälnverket. Mälaren är idag vattentäkt för ca 2 miljoner människor. Östra Mälaren har fått ett utökat vattenskydd. Från kommungränsen ansvarar varje kommun för sina egna anläggningar och därmed för distributionen av dricksvatten ut till dig som som är kund.

Det finns också ett litet vattenverk i Lagga, Knivsta kommun som vi hämtar vatten från. I Österåkers kommun finns ett par mindre kommunala vattenverk i anslutning till förskolor och skolor utanför tätbebyggda områden. Ledningsnätet byggs hela tiden ut och nya områden ansluts. Människor flyttar in och vattnet flyttar med!

Så här går vattenrening till. Klicka på bilden för förstoring.

Bild
Bild på vattenreningsprocess

Det kommunala dricksvattnet produceras av Stockholm Vatten och Avfall och kommer främst från Lovö och Norsborgs vattenverk som renar vatten från Mälaren. Mälaren är idag vattentäkt för ca 2 miljoner människor. Östra Mälaren har fått ett utökat vattenskydd. Från kommungränsen ansvarar varje kommun för sina egna anläggningar och därmed för distributionen av dricksvatten ut till dig som är kund. 

På Ekerö finns även ett antal mindre grundvattenverk.
 

Läs gärna mer på Stockholm vattens hemsida!

Dela sidan via e-post