Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ändringar i momshantering vid inköp av byggtjänster

Roslagsvatten AB 556142-2394 kommer från och med den 1 januari 2019 att vara ett byggföretag i momshänseende dvs. ett byggföretag som mer än tillfälligt tillhandahåller byggtjänster.

Bygg- och anläggningstjänster som tillhandahålls ett byggföretag (dvs. ett företag som mer än tillfälligt tillhandahåller byggtjänster) är föremål för s.k. lokal omvänd beskattning i Sverige. Reglerna innebär att det är köparen som är skattskyldig för byggtjänsterna istället för säljaren dvs. det är köparen av byggtjänsterna som redovisar den utgående och ingående momsen.

Roslagsvatten AB 556142-2394 kommer från och med den 1 januari 2019 att vara ett byggföretag i momshänseende dvs. ett byggföretag som mer än tillfälligt tillhandahåller byggtjänster.

Det innebär att från och med den 1 januari 2019, ska fakturor från ert bolag avseende byggtjänster ställas ut utan moms. (Dvs alla fakturor daterade from 1 januari 2019)
Fakturan ska innehålla text med hänvisning:
”Omvänd betalningsskyldighet” eller ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster”
Tänk gärna på att fakturan även skall innehålla:
- Projektnummer
- Leveransadress
- Beställarens namn

Om Roslagsvatten får en felaktig faktura, kommer den att returneras för korrigering.