Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Enkät om Hållbar vattenanvändning KTH Kandidatexamensarbete

Två studenter från KTH Kungliga Tekniska Högskolan, som studerar det tredje året på civilingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi med inriktning mot energisystem och hållbar utveckling har gjort en enkät om det kommunala dricksvattnet. Enkäten utgör en del av deras kandidatexamensarbete och utförs i samarbete med kommunalförbundet Norrvatten.

Det kommunala dricksvattnet är en av samhällets allra viktigaste resurser och är främst till för hygien, matlagning och dryck. Under varma dagar används stora mängder dricksvatten för bevattning, samt fyllande av pooler. Därmed är det viktigt att vattenanvändningen sker på ett så smart och sparsamt sätt som möjligt.

Syftet med enkäten är att undersöka inställningen till alternativ för att få en minskad användning av dricksvatten för bevattning och fyllande av pooler.

Enkäten har utformats så att fullständig anonymitet råder och inga personuppgifter samlas in.

Det tar ca. 3-4 minuter att genomföra enkäten.

Länk till enkäten