Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Måla miljömedvetet!

Undvik kadmium.

Det finns inget bättre än våra barns målningar. Det här ska visst föreställa maskrosor. Tänk bara på att måla miljömedvetet och undvik att använda färger med kadmium i. Kadmium finns i vissa konstnärsfärger som kadmiumgul eller kadmiumröd, men kan även finnas i hobbyfärger för modellbygge. Välj kadmiumgula eller kadmiumröda färger där det står hue , sub eller imit efter kulörnamnet. Dessa färger innehåller inte kadmium.

Kadmium är ett giftigt ämne som tas upp av växter och sedan hamnar i djur och människor. Kadmium från bland annat färgrester transporteras med avloppsvattnet till avloppsreningsverket och samlas i slammet. Om kadmiumhalterna blir för höga kan slammet inte användas som gödning vilket leder till att näringsämnen man annars kunde använda går förlorade.

Undvik i största möjliga mån att använda kadmiumhaltiga färger.

Fråga i butik eller hos leverantör om du är osäker på färgens innehåll och om du ändå använder kadmiumfärg, se till att spill och penselrester ej hamnar i avloppet!