Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Roslagsvattens hållbarhetsrapport och årsredovisning 2020

 

Nu kan du läsa Roslagsvattens års-och hållbarhetsrapport för 2020. I rapporten får du bland annat veta mer om hur vi arbetar och om viktiga händelser som skett under föregående år.

I hållbarhetsrapporten och årsredovisningen kan du läsa om hur vi arbetar och om betydande händelser under 2020 med mycket fokus på hållbarhet. Det gäller så även ekonomiska resultat och ekonomisk påverkan. Effektiv styrning av verksamheten och ett bra ekonomiskt resultat är av största vikt för våra ägarkommuner och som i förlängningen påverkar våra invånare. Men också att vi kan möta upp kommunernas utvecklingsplaner genom att genomföra den utbyggnad av infrastrukturen som planerna innebär.

Det innebär inte att vi är ett vinstdrivande företag. De intäkter vi får genom våra taxor ska användas för att täcka verksamhetens kostnader. Uppstår det något överskott tillhör detta våra kunder och är öronmärkta för att användas till utveckling och förvaltning av våra VA-nät, ledningar, reningsverk samt att driftsätta och underhålla våra återvinningscentraler.

Vi möjliggör hållbara samhällen är Roslagsvattens vision. Det innebär att hållbarhet och kretsloppstänkande inte är en avgränsad del av vår verksamhet, det är själva syftet.
Det handlar visionen om att skapa en hållbar och fungerande livsmiljö för invånarna i de kommuner vi verkar i. Tillgång till rent vatten och god infrastruktur för avfallshantering och avloppsrening, är grundläggande inte bara för individers livssituation utan för hela samhället.
Om vi ser på lite längre sikt innebär visionen att vi hela tiden strävar mot att minimera vår egen miljöpåverkan. Allt för framtiden och för våra barnbarns skull.

Genom att klicka här kommer du direkt till hållbarhetsrapporten och årsredovisningen 2020.