Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hjälp oss att hämta soporna i vinter

I vinterväder är det ofta svårt för vår entreprenör att hämta soporna från hushållen i kommunen. Det kan bero på halka, snövallar eller dåligt snöröjda vägar. Det finns vissa saker du kan göra för att hjälpa personalen när de ska hämta dina sopor.

Som privatperson

Om du bor i hus med egen soptunna kan du hjälpa till genom att snöröja runt tunnan. Personalen tömmer flera hundra soptunnor varje dag, och om vi alla tänker på att ta bort snömängderna runt kärlet underlättar det deras arbete enormt mycket. Tack för hjälpen!

Som väghållare

Du som väghållare kan hjälpa sophämtningspersonalen genom att snöröja och halkbekämpa vägarna ordentligt. Tänk på att sopbilen är bredare än en vanlig personbil och behöver därför snöröjning och halkbekämpning ända ut till vägkanten för att komma fram. Personalen som kör sopbilen varje dag tackar för er hjälp!

Som förening/flerbostadshus med gemensamma soprum

Du som ansvarar för gemensamma soprum eller liknande kan hjälpa sophämtningspersonalen genom att snöröja vägen fram till soprummet. Utan er hjälp är det svårt för personalen att komma åt soptunnorna och rulla ut dem till bilen. Personalen som hämtar soporna tackar för er hjälp!