Avfall och återvinning

Från och med den 1 oktober 2016 ansvarar vi för Ekerö kommuns kundtjänst och fakturering för hushållsavfall. Det betyder att du som kund kan kontakta oss om du har frågor om din sophantering, eller om du undrar något om din faktura för sophämtningen.

Du hittar mer information om avfallshantering på kommunens hemsida.

Länk till kommunens information om avfallshantering


Här hittar du schema för din sophämtning