Beställning LTA

Driftsättning av LTA-pump

Innan pumpen kan driftsättas behöver du fylla i en färdiganmälan och skicka in till Skandinavisk Kommunalteknik på info@kommunalteknik.se

För att boka tid för driftsättning ring Skandinavisk Kommunalteknik på 08-544 407 90.

Länk till färdiganmälan

Länk till monteringsanvisning från SKT

 

 

BESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswy