Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dagvattenstrategi

Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på marken. Oftast menar man vatten som rinner från "hårdgjorda" ytor som hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar. Det mesta dagvattnet är regn- eller smältvatten. Om man tvättar bilen på gatan så räknas detta som dagvatten.

Dagvatten är en stor föroreningskälla till vattenförekomster i Ekerö kommun och Mälaren, som är Stockholmsregionens stora dricksvattenkälla. För att vi ska kunna värna om dessa vatten behövs en enhetlig hantering av dagvattenfrågorna i samhällsplaneringen. Dagvatten orsakar också varje år ett antal översvämningsskador. Därför har Roslagsvatten tillsammans med Ekerö kommun beslutat att ta fram en dagvattenstrategi. Arbetet med dagvattenstrategin har påbörjats och beräknas vara klart i samband med den nya översiktsplanen 2017.