Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dricksvattenprov

Om din fastighet är ansluten till det kommunala VA-nätet och vi misstänker att det kan vara något fel på det vatten vi levererar, tar vi prover på vattnet och återrapporterar till dig som fastighetsägare.

Fastighetsägare och livsmedelsföretag som misstänker att det kan vara något fel på dricksvattnet kan beställa vattenprov direkt från de laboratorier som finns på marknaden. Du som fastighetsägare står själv för kostnaden. Mer information finns på kommunens hemsida.