Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ekerövallen

Den tidigare idrottsplatsen ska bli ett nytt bostadsområde med ett 50-tal kedjehus som byggs av Småa.

Karta

Ekerö kommun och Roslagsvatten ansvarar för utbyggnad av lokalgator och VA. I projektet ingår även förläggning av el och fiber, flytt av befintliga ledningar, nya angöringsytor till befintliga förskolor mm. Roslagsvatten har projektledaransvaret och planerad byggstart är hösten 2018. Färdigställande är beräknat till kvartal 4 2019. 

Uppdaterad 2018-10-03

Länk till kommunens information om Ekerövallen