Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Etapp 2:2

Etapp 2:2 omfattar Helgö-Bol och Kaggens täppa. Arbetet påbörjades under september 2015. Arbetet färdigställdes hösten 2016. Viss återställning kvarstår.